ship construction engineer

ship construction engineer
laivų statybos inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris kuria įvairių tipų laivus ir plūdriuosius statinius. Tam tikslui jis atlieka tyrimus ir skaičiavimus, siekdamas sureguliuoti visus klausimus, susijusius su optimalia laivo vandentalpa, jo eksploatavimo trukme, jėgainių ir variklių našumu. Jis vadovauja laivo statybos ir parinktų įrenginių įrengimo planų ir sąmatų parengimui, prižiūri statybos, įrengimo, bandymų ir kokybės tikrinimo darbų atlikimą. Jis rūpinasi, kad būtų išlaikyti techninių statybos sąlygų ir standartų reikalavimai ir užtikrinta atliktų darbų kokybė, laivo eksploatavimo saugumas. Konsultuoja inžinierių mechaniką, derindamas su juo laivų statybos brėžinius. Gali specializuotis tam tikro tipo (karo, krovininių arba keleivinių) laivų srityje. atitikmenys: angl. ship building engineer; ship construction engineer pranc. ingénieur civil du génie maritime, m; ingénieur des constructions navales, m; ingénieur du génie maritime, m; ingénieur en construction navale, m

Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis. . 2005.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • ship building engineer — laivų statybos inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris kuria įvairių tipų laivus ir plūdriuosius statinius. Tam tikslui jis atlieka tyrimus ir skaičiavimus, siekdamas sureguliuoti visus klausimus, susijusius su… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • ship construction mechanical engineer — laivų statybos inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Mechanikos inžinierius, kuris tiria, projektuoja ir pataria laivų korpusų ir antstatų klausimais, planuoja ir prižiūri jų statybą, įrengimą, eksploatavimą, techninę priežiūrą ir… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • ship — shipless, adj. shiplessly, adv. /ship/, n., v., shipped, shipping. n. 1. a vessel, esp. a large oceangoing one propelled by sails or engines. 2. Naut. a. a sailing vessel square rigged on all of three or more masts, having jibs, staysails, and a… …   Universalium

  • Ship — A ship IPA|/ʃɪp/ audio|en us ship.ogg|Audio (US) is a large vessel that floats on water. Ships are generally distinguished from boats based on size. Ships may be found on lakes, seas, and rivers and they allow for a variety of activities, such as …   Wikipedia

  • ingénieur en construction navale — laivų statybos inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris kuria įvairių tipų laivus ir plūdriuosius statinius. Tam tikslui jis atlieka tyrimus ir skaičiavimus, siekdamas sureguliuoti visus klausimus, susijusius su… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • Construction of the Trans-Alaska Pipeline System — The construction of the Trans Alaska Pipeline System was a massive undertaking involving tens of thousands of people often in extreme temperatures and conditions. Specialized construction techniques were pioneered to build the pipeline, most of… …   Wikipedia

  • Ship commissioning — Hundreds attend the commissioning ceremony for the nuclear powered aircraft carrier USS Ronald Reagan …   Wikipedia

  • engineer — /ɛndʒəˈnɪə / (say enjuh near) noun 1. a person professionally qualified in the design, construction, and use of engines or machines, or in any of the various branches of engineering: a mechanical engineer; an electrical engineer; a civil engineer …  

  • engineer — 1 noun (C) 1 someone who designs the way roads, bridges, machines etc are built: Mike s an electrical engineer. 2 someone who controls the engines on a ship or aircraft 3 BrE someone who repairs electrical or mechanical equipment: The engineer s… …   Longman dictionary of contemporary English

  • naval ship — Introduction       the chief instrument by which a nation extends its military power onto the seas. Warships protect the movement over water of military forces to coastal areas where they may be landed and used against enemy forces; warships… …   Universalium

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”